اس ام اس غمگین, جملات غمگین



زمانی که انسان پیر می شود، از رویاهایش دست می کشد …

این واقعیت ندارد !

بلکه انسان زمانی که از رویاهایش دست می کشد پیر می شود …



اس ام اس غمگین

sms ghamgin



کاش آدم ها

شبیه درخت های خرمالو بودند !

که در پائیز برگ هایشان را

از دست میدهند

ولی عشقشان به ثمر می نشیند

و زیبایی می آفرینند . . .



اس ام اس غمگین

sms ghamgin

یادت باشد

به خوابم که آمدى

بیدارم کنى ببوسمت !



اس ام اس غمگین

sms ghamgin



از تمام بودنی ها

تو همین از آن من باش

که به غیر با تو بودن دلم آرزو ندارد . . .



اس ام اس غمگین

sms ghamgin



گاهی بی هیچ بهانه ای کسی را دوست داری،

اما گاهی با هزار دلیل هم نمی توانی

یکی را دوست داشته باشی !



اس ام اس غمگین

sms ghamgin



آسمان را دوست دارم

زیرا تنها سقفی ست

که زیر آن

با تو زیسته ام . . .



اس ام اس غمگین

sms ghamgin



 فصل عوض می شود

جای آلو را خرمالو می گیرد

جای دلتنگی را دلتنگی . . .



جملات غمگین

sms ghamgin



تنهایی

نامِ دیگر پاییز است،

هرچه عمیق تر

برگریزانِ خاطره هات بیشتر . . .



اس ام اس غمگین

sms ghamgin



لحظاتی هست که زندگی آدم هایی را از هم جدا میکند

فقط برای اینکه هر دو بفهمند چقدر برای هم مهم اند



اس ام اس غمگین

sms ghamgin



عاشق که باشی

رفتن نمیدانی

میمانی …

سر حرفت میمانی

که گفته بودی

تا ته دنیا کنارش میمانی …